U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

De gemeenteraad tijdens de coronacrisis

De raadzaal van de gemeenteraad is corona-proof ingericht. Dit betekent dat de raadsvergaderingen zoveel mogelijk fysiek gehouden kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om openbare online raadsvergaderingen te houden die live gevolgd kunnen worden door inwoners van Olst-Wijhe via de website zoals gebruikelijk. Overige, meer intern gerichte overleggen van de raad zoals een agendacommissie, vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.

Meekijken en inspreken

Vanwege de coronacrisis zijn alle raadsvergaderingen voor toehoorders alleen online te volgen. Dit kan, zoals gebruikelijk, via de website van de gemeente.

Mensen die willen (in)spreken bij een beeld- of oordeelsvormende vergadering, kunnen contact opnemen met de raadsgriffie.  In overleg bekijken we dan hoe dat het beste plaats kan vinden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen