Besluitenlijst raadvergadering 17 april 2023 <ol> <li><span data-contrast="auto"> Het bestemmingsplan Buitengebied Raalterweg 31 in Wijhe.</span></li> <li><span data-contrast="auto"> De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 en 27 maart.</span></li> </ol> <p><span data-contrast="auto">Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via </span><a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl"><span data-contrast="none">griffie@olst-wijhe.nl</span></a><span data-contrast="auto">.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2023-04-24 12:00:00 +0200 2023-04-24 11:42:27 +0200 2023-04-24 11:42:27 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2023   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 27 maart 2023 voor de financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe in te stemmen met: <ol> <li>het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de (toekomstige) voormalige schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe;</li> <li>het geprognosticeerde tekort op het budget van het kindcentrum Olst ad &euro; 50.000 respectievelijk het kindcentrum Wijhe ad &euro; 70.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> </ol> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-31 14:15:00 +0200 2023-03-31 14:11:43 +0200 2023-03-31 14:11:43 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 13 maart 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023: <ol> <li>Het bestemmingsplan Beatrixlaan 2-32 Wijhe vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 13 februari 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-03-15 08:39:00 +0100 2023-03-15 08:39:15 +0100 2023-03-17 10:59:25 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023: <ol> <li>De tijdelijke vervanging van de heer R.A.J. Brandsma door de heer T. Mulder als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe namens D66 te verlengen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a vast te stellen.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. De motie Ramp Turkije &ndash; Syri&euml; van de PvdA, GroenLinks en de PartijvdSport werd verworpen met 5 stemmen voor (PvdA, GL en PvdS) en 12 tegen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 januari 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>Bekijk de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6bbe643a-7653-4a50-abdf-07179ff6f64d" target="_blank" rel="noopener">volledige tekst</a> van de motie.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-02-20 06:00:00 +0100 2023-02-17 10:21:51 +0100 2023-02-17 10:21:51 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2023 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 februari 2023: <ol> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.<br />De VVD diende een amendement in om te stoppen met alle ontwikkelingen van/door de stichting De Noordmanshoek en een onderzoek te starten naar de<br />realisatie van een reguliere gebiedsontwikkeling op deze locatie. Het amendement werd verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 14 tegen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van het amendement lees je in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">agenda van de vergadering</a>.</p> <p>Vragen? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie@olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-02-13 12:00:00 +0100 2023-02-10 10:01:38 +0100 2023-02-10 13:31:18 +0100 Besluitenlijst 23 januari 2023 Bekijk de besluiten van de raadsvergadering van 23 januari 2023. <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 januari 2023:</p> <ol> <li>De tijdelijk toelating van de heer S.J. Eenkhoorn als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe te verlengen met 16 weken.</li> <li>De Kadernota Verbonden Partijen vast te stellen.</li> <li>Twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. <br />Een motie &lsquo;Steun aan de agrarische sector&rsquo;, van alle fracties, werd unaniem aangenomen met 17 stemmen. <br />Een motie &lsquo;Uitwerking motie 28 februari 2022 participatie zonne-initiatieven&rsquo; van de PvdA werd verworpen met 4 stemmen voor en 13 tegen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2022 vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van de moties lees je in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/45d5cfe4-8cc4-431a-ad6f-18fc43283187">agenda van de vergadering</a> bij het betreffende agendapunt.<br />&nbsp;<br />Meer informatie? Stuur dan een <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">mail</a> naar Anne-Marie Holleman.&nbsp;</p> 2023-01-27 12:00:00 +0100 2023-01-27 11:08:20 +0100 2023-01-27 11:08:20 +0100