U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Agenda raadsvergadering 5 juli

Volgende week maandag vergadert de gemeenteraad in één ronde: de besluitvormende raadsvergadering. Hierin worden de formele raadsbesluiten genomen.

Op de agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vragenronde raadsleden
  4. Mededelingen
  5. Ingekomen stukken (brieven van inwoners en instanties aan de raad)
  6. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020
  7. Voorstel tot het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021
  8. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022-2025 als kader voor de ontwerpbegroting 2022-2025
  9. Sluiting

Inspreken is niet mogelijk bij een besluitvormende raadsvergadering.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen