U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestuurlijke vernieuwing in Olst-Wijhe

De gemeenteraad van Olst-Wijhe is gekozen door de inwoners. Dus automatisch zijn de raadsleden dan de vertegenwoordigers van de Olst-Wijhenaren. Klaar, niets meer aan doen…. zo zou je kunnen denken. Niet voor de raad van onze gemeente! Onder de noemer ‘bestuurlijke vernieuwing’ is een werkgroep vanuit de raad bezig om onder andere te kijken hoe de kloof tussen inwoners en gemeente verkleind kan worden. En om inwoners te betrekken bij en invloed te geven op de plannen van de gemeente.

Verkiezingsprogramma’s

En dan moet je bij het begin beginnen. De komende gemeenteraadsverkiezingen en eigenlijk al een tijdje daarvoor. De politieke partijen schrijven in de zomerperiode hun verkiezingsprogramma’s. Dit is voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing de aanleiding om inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden. Welke onderwerpen moeten in de verkiezingsprogramma’s aan de orde komen? Daar wordt nu een enquête over gehouden. Dus in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees verderop op deze pagina meer over deze enquête en hoe je mee kunt doen.

Raadsbreed akkoord

In onze gemeente zijn we al eerder met bestuurlijke vernieuwing begonnen. De huidige raad heeft al na de verkiezingen van 21 maart 2018 daarin een eerste belangrijke stap gezet. Zij sloten namelijk een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Gebruikelijk was dat de coalitie (de partijen die de wethouders leveren voor het college van burgemeester en wethouders) een coalitieakkoord schreven. De raad van onze gemeente heeft toen al gekozen voor een akkoord dat van alle fracties is. Ben je geïnteresseerd in wat de huidige raad toen heeft afgesproken? Kijk dan op onze pagina over het raadsakkoord.

Werkgroep

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft van de huidige raad de opdracht gekregen om de vernieuwing verder door te voeren. Het is de bedoeling dat er straks een overdrachtsdocument komt voor de nieuwe raad hoe deze op zijn beurt hier weer mee verder kan gaan. Uiteraard beslist de nieuw gekozen raad daar straks wel zelf over. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing bestaat uit de raadsleden Ron de Wit (Gemeentebelangen Olst-Wijhe), Elleke Steenbergen (CDA), Maartje Lof (D66), André Smit (PvdA), Miriam Zijp (GroenLinks) en Erna ter Haar (VVD).

Ron de Wit is voorzitter van de werkgroep. Hij gaat kort in op het belang van het raadsakkoord. "Het raadsakkoord dat we in 2018 hebben gesloten, zorgt dat alle partijen in de raad samenwerken. Dat betekent niet dat ze het altijd eens moeten zijn. Iedere partij houdt zijn eigen kleur en mening. Maar er wordt wel vaker gekeken of we tot een grotere meerderheid kunnen komen. Door echt te luisteren naar de ander, komen er andere inzichten voorbij die ook betrokken worden bij de besluitvorming. Op die manier werken we voor alle inwoners van Olst-Wijhe."

Elleke Steenbergen is lid van de werkgroep. Zij vertelt over ‘raadsbreed denken’. "Het is fijn leven in de mooie groene gemeente Olst-Wijhe! Met inwoners die op een prettige gemoedelijk wijze met elkaar omgaan en naar elkaar omzien. Ik ben er trots op te wonen en leven in deze gemeente en zet me samen met de inwoners in voor een mooie toekomst. Een mooie gelegenheid om hiertoe samen op te trekken ligt in het aandragen van onderwerpen voor onze verkiezingsprogramma's. Alle partijen in Olst-Wijhe willen graag dat onderwerpen die inwoners belangrijk vinden, de aandacht krijgen die ze verdienen. Uiteraard geven partijen een eigen politieke kleur aan de wijze waarop onderwerpen in de raad aan de orde komen. Maar dát ze aandacht krijgen vinden alle partijen belangrijk. Dat is het raadsbrede denken waar wij in Olst-Wijhe vorm aan proberen te geven. Doe daarom mee met de enquête. Zo maken we samen het wonen en leven in Olst-Wijhe nóg mooier en prettiger!"

Enquête

De politieke partijen in de gemeente Olst-Wijhe vinden jouw mening als inwoner belangrijk. Daarom willen de partijen hun verkiezingsprogramma's met name richten op onderwerpen die jullie als inwoners belangrijk vinden.

Laat jij de partijen weten wat je de belangrijkste onderwerpen vindt? Vul hier de enquête in. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Deelname is anoniem. Alvast bedankt namens de politieke partijen in Olst-Wijhe!

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen