U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Voor de eerste keer ‘Van de gemeenteraad’

Vanaf deze week plaatsen we in de IJsselberichten en op de website van de gemeenteraad informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je daar als inwoner invloed op? Hoe bereidt een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? Allemaal onderwerpen die we op deze speciale pagina ‘van de gemeenteraad’ behandelen.

Wat doet de gemeenteraad?

In elke gemeente is er een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad bepaalt de koers van de gemeente en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De raad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders de uitgezette koers goed uitvoert. Een belangrijk middel om koers te bepalen en te houden, is het vaststellen van de jaarlijkse begroting. Dat is ook een taak van de gemeenteraad. En de raad vertegenwoordigt onze inwoners. De gemeenteraad is immers door de inwoners gekozen. Dit gebeurt elke vier jaar. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Heb je tips of vragen? Neem dan contact op met de griffie. Stuur een mail of bel via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen