U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Corona in Olst-Wijhe, gemeente kijkt vooruit en helpt vooruit

Het coronavirus heeft ook in Olst-Wijhe een grote impact op de lokale samenleving. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is heeft de gemeente al nagedacht over nazorg voor de samenleving en over mogelijk herstel. De gemeenteraad heeft hiervoor in de zomer van vorig jaar en begin dit jaar met vertegenwoordigers vanuit de samenleving gesproken over de gevolgen voor onze gemeenschap. In dit artikel vertelt elke partij uit de gemeenteraad over dat wat corona met ons doet. Op 12 april wordt dit onderwerp besproken in de raadsvergadering.

Gemeentebelangen, Frank Schumacher

De coronacrisis heeft een zware deken over ons heen gelegd die ons verdrietig heeft gemaakt, ontmoetingen wegveegt en denken aan leuke dingen verhindert. Het stelt ons geduld zwaar op de proef. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Wij gaan elkaar weer zien. In de late zomer moet dit kunnen. Zou het ons nu helpen om daar alvast over na te denken?  Is het een idee om evenementen te gaan organiseren waarin wij elkaar weer gaan ontmoeten? Een ‘welkom terug’-feest. Een ‘leuk je weer te zien’-ontbijt of een ‘hoe gaat het met je’-barbecue. Elke kern op dezelfde datum.

Wij moeten met elkaar de gemeenschap weer op gang brengen. Onze lokale winkeliers, horeca verenigingen, instellingen en bedrijven blijvend ondersteunen en helpen waar kan. Naar elkaar omzien en onze ervaringen delen. Oog hebben voor de jeugd, de ouderen en de kwetsbaren. Maar ook kijken of deze crisis ons dingen geleerd heeft. Willen wij die bewaren en hoe dan? Er breekt een nieuwe tijd aan en laten wij ons daarop richten. Gemeentebelangen wil daaraan bijdragen. Iedereen kan ideeën aandragen via Facebook van Gemeentebelangen. Wij gaan ons inzetten om deze ideeën politiek/bestuurlijk mogelijk te maken.

 

CDA, Jolande Olthof

We leven al ruim een jaar in een maatschappij vol onzekerheden, beperkingen en angst.

Hoe krachtig zijn wij als inwoners van Olst-Wijhe? Doen we nieuwe dingen, zijn we behulpzaam en vol naastenliefde? Ook in detailhandel, horeca en bedrijven is er oog voor de ander. Mensen slaan de handen ineen, helpen elkaar. Want niet iedereen wordt even zwaar getroffen. En het tegenstrijdige… de pandemie gaf ook een zekere rust, minder vergaderen, minder reizen. In de gemeenteraad merken wij dat digitaal vergaderen enerzijds een uitkomst is, maar het verarmt ook. Lichaamstaal lezen kan niet meer, je stelt vragen met een elektronisch handje.

Onderwijl tonen onze inwoners zich een hechte leefgemeenschap, waar iedereen een helpende hand toesteekt. Maar er is eenzaamheid en verdriet onder oud én jong. Ook financiële problemen spelen. Met het oog op die eenzaamheid hebben we ons als gemeente aangesloten bij het actieprogramma van het ministerie van VWS. Langzamerhand lijkt door vaccinaties het eind van de ‘gezondheidscrisis’ in zicht. Maar hoe gaan we om met de nasleep? Als fractie willen we helpen, want achter elk verhaal zit een mens. En achter elk bedrijf eigenaren en medewerkers.

Als CDA wensen wij hun sterkte.

 

VVD, Stefan Groote Schaarsberg

Meer dan een jaar leven met een pandemie. Een onzichtbare vijand maar zichtbare strijd. Een forse strijd die de mensheid lijkt te gaan winnen. Helaas winnen wij deze strijd niet zonder schade. De schade is enorm! Ondernemers hebben niet kunnen ondernemen. Jongeren konden niet naar school en hun vrienden zien. De zorg heeft met gevaar op besmetting haar werk onder hoge druk uitgevoerd. Dit zijn slechts drie voorbeelden van een hele lange lijst. Nu wij binnenkort in Nederland van het virus af lijken te zijn begint herstel en nazorg. De fractie VVD wil zo snel mogelijk dat iedereen weer op eigen benen staat.

De overheid moet naar ons inzicht niet alle problemen proberen op te lossen maar zoveel mogelijk mensen in staat stellen zichzelf te redden. Dit kan heel zichtbaar zoals de ruime terrassen van afgelopen zomer. Wij willen ondernemers oproepen kenbaar te maken waar de behoeftes liggen. Dit kan tijdelijk zijn zoals in het voorbeeld maar ook permanent. Hetzelfde willen wij inwoners vragen. Wanneer de regels zijn opgeheven zullen de meeste inwoners het leven weer snel oppakken. Hier komen wij weer nieuwe uitdagingen tegen. Wij willen deze samen met u oplossen de aankomende tijd.

 

PvdA, Petra Koekkoek

Al ruim een jaar is Nederland in de ban van corona. Het dagelijks leven is voor de meesten sterk veranderd. Kinderen en pubers konden lange tijd niet naar school. Jongeren en studenten zitten nog steeds thuis achter de laptop. Veel volwassenen hebben te maken met veranderingen in hun werk.

De overeenkomst tussen al deze groepen is: weinig contacten met leeftijdgenoten, met vrienden.

Mensen zijn sociale wezens, groepsmensen. Door corona kan dat niet meer. We hebben nog maar echt heel weinig contacten met anderen: amper/niet meer sporten, niet naar een terrasje met je vrienden, niet naar opa en oma, geen groots bruiloftsfeest, niet meer even ‘buurten’.

Hierdoor vereenzamen ook veel mensen. Je ‘kringetje’ is nu heel klein, dat doet wat met je als mens!

De landelijke overheid heeft vooral aandacht voor de gezondheidszorg en de economie. Dat is hard nodig en ook begrijpelijk. Daarom is het zo belangrijk dat de plaatselijke overheid werkt aan het maatschappelijk herstel. Zij kan bijvoorbeeld verenigingen helpen weer volop bezig te zijn. Of helpen bij ideeën om groepen bij elkaar te brengen. Oog voor elkaar en plezier met elkaar! Pas dan zijn wij weer een echte SAMENleving!

 

D66, Rimmert Brandsma

Met vertegenwoordigers van sportscholen en sportverenigingen in Olst-Wijhe heb ik gesproken over ‘positieve gezondheid’. Daarbij gaat het niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over mentale en sociale gezondheid. Gedurende deze coronaperiode zijn al deze aspecten van gezondheid voor mensen onder druk komen staan. De vertegenwoordigers van de sportscholen en sportverenigingen merken dat hun leden niet alleen het sporten missen, maar zeker ook de sociale contacten die daarbij horen. Persoonlijk vind ik dat sportscholen en sportverenigingen zeer goed ingespeeld hebben op de veranderende omstandigheden en binnen de beperkingen het maximale hebben gedaan. Alle lof hiervoor. De vertegenwoordigers verwachten dat mensen na de coronaperiode een deel van hun online activiteiten zullen blijven voortzetten en ... meer zullen zitten, maar ook minder zullen reizen. Dit biedt kansen. Sportscholen en sportverenigingen leverden al voor de coronaperiode een bijdrage aan de ‘positieve gezondheid’ en zij ambiëren om daar na deze periode mee door te gaan. Voor iedereen - van jong tot oud, van arm tot rijk - zien zij mogelijkheden om mensen die een afstand hebben tot sporten en bewegen te ondersteunen. Persoonlijk denk ik dat hier voor de bestaande samenwerking van Sallands zorgverzekeraar ENO en gemeente kansen liggen om deze initiatieven te faciliteren. En om nog meer samen te werken op het terrein van welzijn en zorg. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 

GroenLinks, Ferdi Hummelink

Door het coronavirus zijn er slachtoffers te betreuren, fysiek maar ook economisch en mentaal. De sluiting van winkels, sport- en culturele faciliteiten heeft ons sociale leven lamgelegd en we zijn

meer gaan thuiswerken, en dat had niet alleen slechte kanten. Er waren ook minder files en een blauwere lucht door de afname van het vliegverkeer. Dit alles heeft ieder mens geraakt.

Het vaccin brengt licht aan het einde van de tunnel en het is tijd om lessen te leren uit deze pandemie. De belangrijkste? We moeten meer lokaal denken en doen. Dat maakt ons weerbaar, gezond en versterkt onze economie en sociale omgeving.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen