U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Van de gemeenteraad: Kindcentra in Olst en Wijhe

Hans Kamphuis, CDA Olst-Wijhe geven we het woord over kindcentra Olst en Wijhe. Dit onderwerp staat 10 mei op de agenda va de raadsvergadering.

 

We staan op het punt om in Olst en Wijhe nieuwe scholen te bouwen. Voor toekomstgericht onderwijs, compleet met voor- en naschoolse opvang. Dat alle kinderen kansen en ontwikkeling biedt en voorziet in de bijbehorende begeleiding. Inclusief, zoals dat heet. Als raadslid worstel ik wel met de bouw van deze nieuwe scholen, al denk ik dat het uiteindelijk de beste oplossing is. Maar ik begrijp ook de zorgen in vooral de kleine kernen, die hun school zien verdwijnen en bang zijn dat de leefbaarheid wordt aangetast. Ik snap dat en ook de raad begrijpt die zorg. Zijn de kernen sterk genoeg om hun sociale samenhang overeind te houden?

Er zijn voorbeelden waar dat prima gelukt is. Als raad gaan we er trouwens niet over, het is iets tussen ouders en schoolbesturen. Zij beslissen hoe en waar onderwijs wordt gegeven in onze gemeente. Veranderingen gaan gepaard met barensweeën en ik hoop dat ouders en schoolbesturen er samen uit komen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen