U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bedankt voor het meedenken over ‘Bezuinigen voor de toekomst’!

Wij bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan de peiling, gespreksavonden of op een andere manier heeft meegedacht. Wat hebben we veel reacties gekregen.

In totaal vulden 1054 inwoners de peiling in en deden zo’n 100 Olst-Wijhenaren mee aan de gespreksavonden op 17, 18 en 19 mei. Dit toont een grote betrokkenheid bij onze samenleving. Daar zijn wij als gemeenteraad trots op en daar bedanken we je voor!

Met deze inbreng gaan wij als gemeenteraad aan de slag. We hebben mede hierdoor nu een goed beeld van hoe de samenleving tegen de bezuinigingsmaatregelen aankijkt. Als je door de oogharen heen kijkt, is op alle mogelijke bezuinigingsvoorstellen wel wat af te dingen. Bezuinigen doet pijn. Als gemeenteraad staan we voor de taak om nu de keuzes te maken. Hoeveel gaan we bezuinigen en waarop? Het uiteindelijke besluit nemen we op 5 juli. Daaraan voorafgaand bespreken we de voorstellen in raadsvergaderingen op 21 en 22 juni. Als je wilt, kun je inspreken op 21 en 22 juni. Dit meld je uiterlijk op 21 juni om 12.00 uur per mail of bel met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam. De vergaderingen zijn online te volgen op onze website.

Het resultaat van de peiling en de online bijeenkomsten is verwerkt in een zogenaamd participatieverslag. Daarin kun je lezen hoe de inwoners, maar ook verenigingen, ondernemers en organisaties, reageerden op de bezuinigingsvoorstellen. Dit verslag vind je vanaf 11 juni op onze website.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen