Invloed inwoners op verkiezingsprogramma’s  

In de afgelopen zomerperiode hebben inwoners de gelegenheid gekregen om via een enquête aan te geven welke onderwerpen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zouden moeten opnemen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een mooie manier om inwoners direct invloed te geven.

In totaal hebben 241 personen de enquête ingevuld. En daar is een rangschikking uitgekomen van onderwerpen die belangrijk worden gevonden. Strak bovenaan staan de onderwerpen ruimtelijke ordening, woningbouw, zorg, lokale economie en verkeer/infrastructuur. 

Hoe zijn de verschillende partijen nu bezig om met behulp van onder meer deze input hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. Dat kun je hieronder lezen.  

Gemeentebelangen

Ron de Wit

Gemeentebelangen Olst-Wijhe is blij met de input van de inwoners deze zomer. 

Zij hebben aangegeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen in de komende verkiezingsperiode. De top 5 die hieruit voort is gekomen zullen de inwoners kunnen terugvinden in het verkiezingsprogramma van onze partij. Verder gaan we proberen de extra input van de inwoners ook te betrekken bij het verkiezingsprogramma.  

Wij hopen dat alle inwoners via de verschillende verkiezingsprogramma’s hun input zullen herkennen. Ik, Ron de Wit, vond dit een mooie manier om de inwoners te betrekken bij de komende verkiezingen. Ron de Wit, r.dewit@raadolst-wijhe.nl  

GroenLinks

Miriam Zijp

De uitkomst van de enquête was voor GroenLinks een bevestiging dat ons programma gaat over die dingen die de inwoners van Olst-Wijhe belangrijk vinden. Onze programmacommissie heeft eerst het inhoudelijke programma geschreven. Daarna hebben we aan de hand van de enquête getoetst of we op de goede weg zaten.  

En ja hoor: de top vijf van belangrijkste onderwerpen die op dit moment door de inwoners zijn aangewezen, komt volop terug in het GroenLinks verkiezingsprogramma. Dat kan ook bijna niet anders want GroenLinks Olst-Wijhe is misschien een jonge fractie maar wel met diepe wortels in de samenleving. 

Miriam Zijp, m.zijp@raadolst-wijhe.nl  

CDA  

Elleke Steenbergen

De gemeente Olst-Wijhe zijn wij samen. Voor het CDA staat verbinding tussen politiek en samenleving voorop. Samen werken wij aan behoud, bescherming en versterking van onze leefomgeving. In de enquête spreken inwoners zich duidelijk uit over wat zij belangrijk vinden. Met als belangrijkste punten ruimtelijke ordening, woningbouw, zorg, lokale economie en verkeer/infrastructuur.  

Het CDA zet zich ervoor in de uitkomsten van de enquête te vertalen in haar verkiezingsprogramma. Om dit op een goede manier te kunnen doen zoekt het CDA actief de dialoog met inwoners en organisaties. Concreet houdt het CDA hiervoor op donderdagmiddagen spreekuur in het Holstohus. Daarnaast nodigt het CDA via de Huis-aan-huis/Reklamix inwoners van harte uit verder het gesprek te voeren of via de mail concrete wensen, behoeften of ideeën voor het verkiezingsprogramma aan te reiken.  

Elleke Steenbergen, e.steenbergen@raadolst-wijhe.nl  

D66 

Maartje Lof

In het verkiezingsthema ‘Goed leven’ komen belangrijke inzichten vanuit de enquête samen. Het gebrek aan woonruimte komt scherp naar voren. D66 wil werken met creatieve oplossingen om het woningaanbod in de gemeente te stimuleren. Wij willen hierbij speciale aandacht voor jongeren en startende gezinnen. Ook de roep om voorzieningen, zoals de bieb, in stand te houden komt terug in dit thema. En voor iedereen is een veilige, schone en groene buurt belangrijk om goed te kunnen leven. D66 is dankbaar voor de gegeven input.  

Heb je meer inbreng op ons verkiezingsprogramma? Dat kan! Check de website van D66 Olst-Wijhe.  

Maartje Lof, m.lof@raadolst-wijhe.nl  

PvdA

Andre Smit

Verkiezingsprogramma’s zijn vaak wollige verhalen. Reclamefolders met een hoog ‘wij van WC-eend’-gehalte. De sterke punten worden benoemd en flink uitgediept. Maar wat vindt de kiezer nou eigenlijk belangrijke onderwerpen?  Door middel van de enquête hierover, hebben we daar duidelijkheid over gekregen. Sommige punten waren een bevestiging van wat we dachten te weten, andere punten waren minder in beeld. Met de opbrengst van de enquête is de PvdA aan het schrijven geslagen. De belangrijkste punten hebben een eigen hoofdstuk gekregen waarin we onze sociaaldemocratische blik op die onderwerpen hebben beschreven. Zo kan je er zeker van zijn dat er een herkenbaar verkiezingsprogramma komt van de PvdA voor jou. 

André Smit, a.smit@raadolst-wijhe.nl  

VVD 

Erna ter Haar

Het is in het algemeen genomen goed wonen, werken en recreëren in onze gemeente. De VVD zal zich hier ook in de nieuwe raadsperiode op richten. Ruimtelijke ordening en woningbouw naar behoefte; de nummers 1 en 2 van de resultaten uit de enquête onder de inwoners van Olst-Wijhe. De VVD zal zich ook richten op een bloeiende lokale economie en ondernemerskracht en pleit voor een bruisend vitaal platteland met noaberschap hoog in het vaandel. Veiligheid, slim en duurzaam groen alsmede een verstandig financieel beleid en lage lokale lasten zijn onder andere aandachtspunten die in het verkiezingsprogramma van de VVD nog nader uitgewerkt worden.  

Erna ter Haar, e.terhaar@raadolst-wijhe.nl  

Vragen 

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen