Binnenkort op de agenda

In deze rubriek vertelt een raadslid over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende raadsvergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Olst-Wijhe? Wat wordt er van de raad verwacht? Dit keer gaat het over de Warmteverkenning. Stefan Eenkhoorn over dit actuele onderwerp.

Het onderwerp dat aan bod komt tijdens de komende raadvergadering is de Warmteverkenning. In de Warmteverkenning kijken wij als gemeente naar de mogelijkheden om van fossiele warmte naar duurzame warmte over te stappen. Warmteverkenning is een uitvloeisel van het klimaatakkoord, waarin staat dat ons land minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen. Daarnaast moet onze CO2 uitstoot drastisch worden verminderd. Vanuit het klimaatakkoord is bepaald dat in 2050 alle gebouwen van het gas af moeten. Hierin heeft de gemeente de leidende rol. 

Hierin staan enkele vragen centraal: wat is een passend alternatief voor aardgas, welke wijken in de gemeente kunnen voor en na 2030 aardgas vrij worden en het gaat om een inschatting van de kosten. 

Wij als gemeente Olst-Wijhe beschikken op dit moment niet over serieuze warmtebronnen om alle woningen in onze gemeente te verwarmen door middel van een warmtenet. Eventuele mogelijke warmtebronnen in onze gemeente zijn de rioolzuivering Olst en de rivier de IJssel. Het onderzoek naar deze bronnen en de mogelijke opbrengsten loopt nog.  

Door de afwezigheid van warmtebronnen zullen wij als gemeente op zoek moeten naar individuele oplossingen en het verminderen van het warmteverbruik. Isolatie van woningen en moderne cv-ketels zullen de speerpunten zijn. Om een juiste oplossing te vinden hebben wij input nodig vanuit diverse instellingen maar ook vanuit de inwoners. 

s.eenkhoorn@raadolst-wijhe.nl 

Raadslid VVD

Stefan Eenkhoorn

Stefan met dochter Yarah

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen