Raadsleden uitgelicht: Gerjo van der Horst en Michel Vierwind

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden. Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Gerjo van der Horst (burgerlid voor GroenLinks) en Michel Vierwind (raadslid voor PartijvdSport) aan het woord.

Gerjo van der Horst

Hallo! Ik ben Gerjo van der Horst en sinds 2007 woon ik in Olst, eerst in het buitengebied en nu al een paar jaar in het dorp.

Ik groeide op in een warm sociaaldemocratisch nest waar politiek bewustzijn mij met de paplepel is ingegoten. Mijn vader was wijkcommissaris voor de Partij van de Arbeid in Zutphen en als kind ging ik vaak met hem op pad om verkiezingsposters of rozen uit te delen. Zelf heb ik gekozen voor GroenLinks omdat ik me erg zorgen maak over het klimaat. Daarom is het belangrijk dat we ook de komende vier jaar ons groene geluid laten horen in de Raad. Ik hoop dat mede daardoor de klimaatcrisis nog beter bij mensen tussen de oren komt en wordt meegenomen in de besluitvorming, ook in Olst-Wijhe.

Ik werk op de afdeling Intensive Care van het Gelre Ziekenhuis. Ik vang familieleden op en neem de verpleging zoveel mogelijk administratieve en logistieke klussen uit handen zodat zij meer tijd aan de patiënten kunnen besteden. Mijn grootste hobby is schrijven, ik heb tot nu toe vier boeken uitgegeven. En ik speel met veel plezier bij Brassband Gelderland waar ik als bestuurslid de pr verzorg en meehelp bij het organiseren van concerten en evenementen.

Bij het raadswerk vind ik het belangrijk dat inwoners meegenomen worden in de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat, zoals woningbouw en natuurlijk de klimaatdoelstellingen. Mijn inzet als burgerraadslid is dan ook om inwoners zo veel mogelijk bij de besluitvorming te betrekken zodat iedereen zich gehoord voelt.


Michel Vierwind

Na in diverse plaatsen te hebben gewoond, ben ik uiteindelijk 8 jaar geleden in het mooie Wijhe komen wonen. Van oorsprong kom ik uit de Achterhoek en ik kan wel zeggen dat het gemoedelijke wat ik van daar ken, hier ook absoluut te vinden is. Je wordt snel “opgenomen” zoals dat zo mooi heet. 

Ik ben samenwonend en heb een uitwonende zoon van 22 jaar en 2 bonuskinderen van 13 en 8 jaar die om de week bij ons zijn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager bij Leef! Sportcentrum Olst-Wijhe en ben bestuurder van Stichting Cadans, waarbij we ons inzetten voor maatschappelijke projecten, zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie, om personen naar een gezond gewicht te begeleiden. Daarnaast zit ik in diverse stuurgroepen van landelijke organisaties die allen te maken hebben met bewegen en een gezonde leefstijl. 
Vanuit die rol ben ik meer dan een jaar geleden ook door de landelijk partij gevraagd of ik niet in de lokale politiek iets zou kunnen betekenen gezien de problematiek waarvoor we in Nederland staan wat betreft de fysieke en mentale gezondheid. 
We worden met z’n allen ouder en moeten ervoor gaan zorgen dat de zorg betaalbaar blijft voor eenieder. Dat is een behoorlijke uitdaging en vraagt om andere aanpak, namelijk voorzorg in plaats van nazorg. Daarnaast zien we in Nederland zowel de financiële als ook de bewegingsarmoede toenemen. 
Ik vind het enorm belangrijk dat we inclusief blijven denken maar daar ook beleid op uitvoeren. Dat schiet nog weleens tekort. Iedereen kan en mag meedoen in deze maatschappij. Daarop mogen geen uitzonderingen zijn. 
‘Samen sta je sterker' is mijn motto dat ik graag met de inwoners van onze mooie gemeente wil delen. We hebben elkaar hard nodig om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken. 
Mijn speerpunt is dan ook dat elke inwoner van de gemeente Olst-Wijhe gezond kan opgroeien en gelukkig oud wordt! 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen