Van de gemeenteraad

In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen?   

Raadsvergadering 6 november 2023 

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 6 november in 2 rondes.  

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.    

 Dit is de agenda:    

 1. Opening. 
 2. Vaststellen agenda. 
 3. Spreekrecht inwoners. 
 4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2024. 
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe  2023. 
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie  omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023. 
 7. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe. 
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023. 
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht  gemeente Olst-Wijhe. 
 10. Voorstel tot het vaststellen van Beleidsplan begraven en begraafplaatsen 2024-2028 en  instemmen met kredietaanvraag. 
 11. Voorstel tot ontslag en benoeming leden auditcommissie Olst-Wijhe. 
 12. Sluiting. 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 11 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.    

Besluitvormende raadsvergadering aanvang 21.00 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)  

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.  

Dit is de agenda:  

 1. Opening. 
 2. Vaststellen agenda. 
 3. Vragenronde raadsleden. 
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 oktober 2023. 
 5. Mededelingen. 
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen. 
 7. Ingekomen stukken. 
 8. *Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rioolheffing 2024. 
 9. *Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Olst-Wijhe  2023. 
 10. *Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie  omgevingskwaliteit Olst-Wijhe 2023. 
 11. *Voorstel tot het wijzigen van de Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe. 
 12. *Voorstel tot het vaststellen van de Erfgoedverordening gemeente Olst-Wijhe 2023. 
 13. *Voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht  gemeente Olst-Wijhe. 
 14. *Voorstel tot het vaststellen van Beleidsplan begraven en begraafplaatsen 2024-2028 en  instemmen met kredietaanvraag. 
 15. *Voorstel tot ontslag en benoeming leden auditcommissie Olst-Wijhe. 
 16. Sluiting.  

* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten.  

 Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live 

Deel dit
Mail
Bellen