Agenda raadsvergadering 17 april 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 17 april in 2 rondes.

Agenda raadsvergadering 17 april 2023

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  
Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31, Wijhe.    
 5. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.15 uur). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 13 en 27 maart 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31, Wijhe.
 9. Sluiting.

* Dit onderwerp wordt alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Deel dit
Mail
Bellen