Algemene beschouwingen Kadernota 2024-2027

De Kadernota is een belangrijk financieel document dat jaarlijks opgesteld wordt. De Kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. Op 3 juli is het voorstel van het college oordeelsvormend in de raad besproken en zijn de politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan over elkaars plannen. In de besluitvormende raadsvergadering op 10 juli spraken de fractievoorzitters de algemene beschouwingen uit. Bij de algemene beschouwingen geven de partijen hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen zijn ook de opbrengsten van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli meegenomen. Op deze pagina leest u de algemene beschouwingen van de politieke partijen.

Deel dit
Mail
Bellen