Vergaderschema gemeenteraad

Raadsvergadering 20-11-2017

20 november 2017 om 20:00
20 november 2017 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
01 Agenda raad 20-11-2017  pdf 270,3 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 20-11-2017def besluit  pdf 22,4 KB Download
08 a Rvs Plan Noordmanshoek  pdf 341,6 KB Download
08 b Noordmanshoek landschapsplan  pdf 3.007,8 KB Download
08 c Bevestiging pachters 13-10-2017  pdf 57,8 KB Download
09 a Rvs Jan Schamhartstraat 87a en b def besluit  pdf 259,4 KB Download
09 b BP Jan Schamhartstraat 87a en b  pdf 470,2 KB Download
10 a Rvs Wijzigen GR BO Jeugdzorg IJsselland def besluit  pdf 281,1 KB Download
10 b Tekst gewijzigde Gemeenschappelijke regeling  pdf 228,4 KB Download
10 c Overzicht wijzigingen  pdf 324,7 KB Download
10 d Informatienota ‘Bouwstenen regionale samenwerking in IJsselland’  pdf 289,3 KB Download
11 a Rvs Structuurvisie Ruimte voor initiatief en innovatie  pdf 317,7 KB Download
11 b Nota zienswijzen Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 1.117,8 KB Download
11 c Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 19.334,4 KB Download
11 d Memo fysieke leefomgeving en gezondheid  pdf 231,2 KB Download
11 e Memo duurzaamheid  pdf 180,2 KB Download
11 f Memo woningbouwmogelijkheden mantelzorg  pdf 206,0 KB Download
11 g Rapport verkeerssituatie Olst  pdf 1.751,8 KB Download
11 h Notitie route Olsterveer  pdf 1.651,2 KB Download
igs 01 Rapportage resultaten DOWR tem aug 2017  pdf 220,8 KB Download
igs 02 adv nota B en W Vitens  pdf 232,8 KB Download
igs 03 adv nota B en W GGD begrotingswijziging  pdf 194,3 KB Download
08 d Inrichtingsscan  pdf 679,8 KB Download
08 e Toelichting inrichtingsscan  pdf 106,8 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
 
Spring naar einde Spring naar begin