Vergaderschema gemeenteraad

Raadsvergadering 18-12-2017

18 december 2017 om 20:00
18 december 2017 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
01 Agenda 18-12-2017  pdf 276,4 KB Download
05 a Besluitenlijst 20-11-2017  pdf 188,3 KB Download
05 b Besluitenlijst 04-12-2017  pdf 266,0 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 18-12-2017  pdf 156,3 KB Download
08 a Rvs Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe  pdf 294,9 KB Download
08 b Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe NIEUW  pdf 2.102,3 KB Download
08 c Evaluatie Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe  pdf 644,9 KB Download
08 d Inkomens effect rapportage Olst Wijhe  pdf 1.041,5 KB Download
08 e Primoforumsessie Armoedeconferentie 11 okt 2017  pdf 572,9 KB Download
08 f Visual Note Armoedeconferentie 11 oktober 2017  jpg 8.451,6 KB Download
08 g Advies van de Cliëntenraad WWB  pdf 380,5 KB Download
08 h Collegereactieop advies Cliëntenraad Wwb  pdf 160,3 KB Download
09 a Rvs BP Uiterwaarden  pdf 330,6 KB Download
09 b BP Uiterwaarden  pdf 9.361,2 KB Download
09 c Zienswijzenota BP Uiterwaarden  pdf 340,4 KB Download
10 a Rvs Verordening Adviesraad Samenleving  pdf 253,3 KB Download
10 b Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe  pdf 325,6 KB Download
11 a Rvs Algemene Plaatselijke Verordening  pdf 316,0 KB Download
11 b VNG lbr aanpak woningoverlast  pdf 257,9 KB Download
11 c VNG lbr wijziging model apv zomer 2017  pdf 168,9 KB Download
11 d APV overz art huidig en nieuw dec 2017  pdf 568,6 KB Download
11 e Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe  pdf 2.637,3 KB Download
12 Rvs Experiment centraal stemmen tellen  pdf 252,3 KB Download
13 a Rvs Verordening Jeugdhulp Olst-Wijhe 2018  pdf 270,3 KB Download
13 b Verordening Jeugdhulp Olst-Wijhe 2018  pdf 375,4 KB Download
14 a Rvs SVn gelden gemeente Olst-Wijhe  pdf 256,6 KB Download
14 b Notitie herinvoering Starterslening Olst-Wijhe  pdf 318,5 KB Download
14 c Not inv Stimuleringsregeling Toekomstgericht Wonen O-W  pdf 240,4 KB Download
15 a Rvs Tarieven Verord maatsch ondersteuning  pdf 277,0 KB Download
15 b Tabel tarieven Wmo 2017 en 2018  pdf 194,0 KB Download
igs 01 Uitspraak RvS bp Holstweg 44a Olst  pdf 11.060,8 KB Download
igs 02 Voorber inv Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning  pdf 465,5 KB Download
igs 03 Raadsinformatiebrief asbestdaken  pdf 243,3 KB Download
igs 04 Concept Plan van aanpak Olst-Wijhe  pdf 341,8 KB Download
igs 05 Buitengewone ALV VNG 1 december 2017  pdf 3.559,9 KB Download
igs 06 Landelijk Rapport Kinderopvang 2016  pdf 539,7 KB Download
igs 07 Ouders De Bongerd Zorgen over Antwoord op de krimp  pdf 80,5 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
 
Spring naar einde Spring naar begin