Vergaderschema

Raadsvergadering 15-10-2018

15 oktober 2018 om 20:00
15 oktober 2018 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

De lijst met ingekomen stukken vindt u onder agendapunt 7. De bijbehorende documenten vindt u onderaan deze pagina.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda raad 15-10-2018  pdf 259,2 KB Download
05 Besluitenlijst 24-09-2018 vastgesteld  pdf 196,4 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 15-10-2018 vastgesteld  pdf 161,9 KB Download
08 a Verkeersonderzoek Olst, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 374,8 KB Download
08 b Verkeersonderzoek Olst, Begeleidingsgroep taak en samenstelling  pdf 232,2 KB Download
08 c Verkeersonderzoek Olst, Rapport Goudappel 7 juli 2018  pdf 2.933,7 KB Download
08 d Verkeersonderzoek Olst, Verkeer Olst - verslag 23-05-2018  pdf 311,4 KB Download
08 e Verkeersonderzoek Olst, Uitwerking Verkeersonderzoek Olst  pdf 331,3 KB Download
08 f Beantwoording vragen D66 afwegingskader woningbouw  pdf 4.868,8 KB Download
09 a Budget participatie statushouders, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 264,3 KB Download
09 b Budget participatie statushouders, Beleidsnota participatie van statushouders vanaf 2019  pdf 431,2 KB Download
09 c Budget participatie statushouders, Nieuwsbrief  pdf 596,6 KB Download
09 d Budget participatie statushouders, Advies Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe nota statushouder  pdf 303,3 KB Download
09 e Budget participatie statushouders, Reactiebrief met betrekking tot advies van de Adviesraad  pdf 200,5 KB Download
10 a Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 278,8 KB Download
10 b Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 963,3 KB Download
Besluitenlijst 15-10-2018 gewijzigd vastgesteld  pdf 285,0 KB Download
10 c Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Factsheet uitkeringsbestand  pdf 1.300,5 KB Download
10 d Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Factsheet KTO Werk en Inkomen  pdf 477,0 KB Download
10 e Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk, Definitief advies Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 316,5 KB Download
10 f Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en, Reactie op advies Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 435,3 KB Download
11 a Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 446,1 KB Download
11 b Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Liquidatieplan Verkenning mogelijkheden en consequenties opheffing RGS NIEUW  pdf 4.377,6 KB Download
11 c Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Aanbiedingsbrief procesmanager liquidatie RGS  pdf 96,8 KB Download
11 d Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Memo over Toekomstig beheer en onderhoud Fiets- en Wandelroutenetwerken RGS  pdf 227,6 KB Download
11 e Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Aanbiedingsbrief RGS aan gemeenteraden 1 oktober 2018  pdf 315,7 KB Download
11 f Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Presentatie Toekomst RGS 26 augustus 2015  pdf 152,3 KB Download
11 g Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Vervolgbrief RGS aan gemeenteraden 11 oktober 2018  pdf 284,1 KB Download
12 a Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 333,4 KB Download
12 b Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning,Toelichting op de  pdf 208,3 KB Download
12A Motie vreemd aan de orde van de dag GL,PvdA,GB(kinderpardon) na vergadering  pdf 37,3 KB Download
Besluitenlijst 15-10-2018 gewijzigd vastgesteld  pdf 285,0 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht

Onderliggende bijlagecategorie├źn

Spring naar einde van Items Spring naar begin van Items
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen