Vergaderschema

Raadsvergadering 15-10-2018

15 oktober 2018 om 20:00
15 oktober 2018 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

De lijst met ingekomen stukken vindt u onder agendapunt 7. De bijbehorende documenten vindt u onderaan deze pagina.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda raad 15-10-2018  pdf 259,2 KB Download
05 Besluitenlijst 24-09-2018 vastgesteld  pdf 196,4 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 15-10-2018 vastgesteld  pdf 161,9 KB Download
08 a Verkeersonderzoek Olst, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 374,8 KB Download
08 b Verkeersonderzoek Olst, Begeleidingsgroep taak en samenstelling  pdf 232,2 KB Download
08 c Verkeersonderzoek Olst, Rapport Goudappel 7 juli 2018  pdf 2.933,7 KB Download
08 d Verkeersonderzoek Olst, Verkeer Olst - verslag 23-05-2018  pdf 311,4 KB Download
08 e Verkeersonderzoek Olst, Uitwerking Verkeersonderzoek Olst  pdf 331,3 KB Download
08 f Beantwoording vragen D66 afwegingskader woningbouw  pdf 4.868,8 KB Download
09 a Budget participatie statushouders, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 264,3 KB Download
09 b Budget participatie statushouders, Beleidsnota participatie van statushouders vanaf 2019  pdf 431,2 KB Download
09 c Budget participatie statushouders, Nieuwsbrief  pdf 596,6 KB Download
09 d Budget participatie statushouders, Advies Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe nota statushouder  pdf 303,3 KB Download
09 e Budget participatie statushouders, Reactiebrief met betrekking tot advies van de Adviesraad  pdf 200,5 KB Download
10 a Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 278,8 KB Download
10 b Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 963,3 KB Download
10 c Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Factsheet uitkeringsbestand  pdf 1.300,5 KB Download
10 d Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen, Factsheet KTO Werk en Inkomen  pdf 477,0 KB Download
10 e Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk, Definitief advies Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 316,5 KB Download
10 f Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en, Reactie op advies Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen  pdf 435,3 KB Download
11 a Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 446,1 KB Download
11 b Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Liquidatieplan Verkenning mogelijkheden en consequenties opheffing RGS NIEUW  pdf 4.377,6 KB Download
11 c Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Aanbiedingsbrief procesmanager liquidatie RGS  pdf 96,8 KB Download
11 d Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Memo over Toekomstig beheer en onderhoud Fiets- en Wandelroutenetwerken RGS  pdf 227,6 KB Download
11 e Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Aanbiedingsbrief RGS aan gemeenteraden 1 oktober 2018  pdf 315,7 KB Download
11 f Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Presentatie Toekomst RGS 26 augustus 2015  pdf 152,3 KB Download
11 g Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland, Vervolgbrief RGS aan gemeenteraden 11 oktober 2018  pdf 284,1 KB Download
12 a Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 333,4 KB Download
12 b Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning,Toelichting op de  pdf 208,3 KB Download
12A Motie vreemd aan de orde van de dag GL,PvdA,GB(kinderpardon) na vergadering  pdf 37,3 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht

Onderliggende bijlagecategorie├źn

Spring naar einde van Items Spring naar begin van Items
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen