Vergaderschema

Raadsvergadering 12-11-2018

12 november 2018 om 20:00
12 november 2018 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

De lijst met ingekomen stukken vindt u onder agendapunt 7. De bijbehorende documenten vindt u onderaan deze pagina.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda 12-11-2018  pdf 255,4 KB Download
05 Besluitenlijst 15-10-2018 gewijzigd vastgesteld  pdf 285,0 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 12-11-2018 vastgesteld  pdf 161,6 KB Download
08 a Tweede bestuursrapportage 2018, Raadsvoorstel NIEUW vastgesteld  pdf 845,3 KB Download
08 b Tweede bestuursrapportage 2018, Bestuurlijk dashboard NIEUW  pdf 708,9 KB Download
08 c Motie Zonnepark Noordmanshoek D66PvdAGL na vergadering  pdf 54,6 KB Download
09 a Actualisatie financiën sociaal domein, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 451,7 KB Download
09 b Actualisatie financiën sociaal domein, Memo budgettaire ontwikkelingen sociaal domein  pdf 290,8 KB Download
10 a Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 807,4 KB Download
10 b Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, Beleids- en financiële begrotiing 2019-2022  pdf 2.607,9 KB Download
10 c Algemene Beschouwingen, Reactienota college Begroting 2019  pdf 413,8 KB Download
10 d Algemene Beschouwingen Gemeentebelangen  pdf 219,8 KB Download
10 e Algemene Beschouwingen CDA  pdf 184,9 KB Download
10 f Algemene Beschouwingen VVD  pdf 270,1 KB Download
10 g Algemene Beschouwingen PvdA  pdf 195,4 KB Download
10 h Algemene Beschouwingen GroenLinks  pdf 132,2 KB Download
10 i Algemene Beschouwingen D66  pdf 114,1 KB Download
10 j 1 Motie Toeristenbelasting CDA na vergadering  pdf 26,1 KB Download
10 j 2 Motie Conferentie regionale democratie D66 en PvdA na vergadering  pdf 35,3 KB Download
11 a Belastingverordeningen 2019, Raadsvoorstel vastgesteld  pdf 306,9 KB Download
11 b Belastingverordeningen 2019, Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019  pdf 203,9 KB Download
11 c Belastingverordeningen 2019, Verordening rioolheffing 2019  pdf 317,3 KB Download
11 d Belastingverordeningen 2019, Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2019  pdf 456,6 KB Download
11 e Belastingverordeningen 2019, Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019  pdf 319,1 KB Download
11 f Belastingverordeningen 2019, Verordening toeristenbelasting 2019  pdf 230,1 KB Download
11 g Belastingverordeningen 2019, Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 NIEUW  pdf 938,7 KB Download
Besluitenlijst 12-11-2018 vastgesteld  pdf 237,8 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht

Onderliggende bijlagecategorieën

Spring naar einde van Items Spring naar begin van Items
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen