Vergaderschema

Raadsvergadering 05-02-2018

05 februari 2018 om 20:00
05 februari 2018 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 09 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda 05-02-2018 Nieuw  pdf 268,8 KB Download
04a Rvs onderzoek geloofsbrief toelating raadslid Nijland def besluit  pdf 85,7 KB Download
07 Besluitenlijst 18-12-2017 definitief besluit  pdf 261,1 KB Download
09 Lijst van ingekomen stukken 05-02-2018 definitief besluit  pdf 178,9 KB Download
10 a Rvs Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe definitief besluit  pdf 410,3 KB Download
10 b Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe  pdf 2.105,2 KB Download
10 c Evaluatie Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe  pdf 644,9 KB Download
10 d Inkomens effect rapportage Olst Wijhe  pdf 1.041,5 KB Download
10 e Primoforumsessie Armoedeconferentie 11 okt 2017  pdf 572,9 KB Download
10 g Advies van de Cliëntenraad WWB  pdf 380,5 KB Download
10 h Collegereactie op advies Cliëntenraad Wwb  pdf 160,3 KB Download
10 i Notitie Opties renteverlaging Olst-Wijhe Kredietbank  pdf 322,8 KB Download
10 j Motie PvdA Ziektekostenverzekering  pdf 26,2 KB Download
11 a Rvs Arrangementen verbonden partijen definitief besluit  pdf 415,2 KB Download
11 b De verbonden partijen van Olst-Wijhe  pdf 1.043,9 KB Download
12 Rvs CAR-UWO definitief besluit  pdf 656,6 KB Download
13 a Rvs Voorbereidingsbesluit Boerhaar 2 definitief besluit  pdf 251,9 KB Download
13 b huidige bouwvlak met milieucirkel  pdf 125,4 KB Download
13 c kaart voorbereidingsbesluit  pdf 89,5 KB Download
Besluitenlijst 05-02-2018 definitief besluit  pdf 241,3 KB Download
igs 01 GGD Ontwikkelingenbrief  pdf 323,9 KB Download
igs 02 a Provincie Overijssel Brf Verkeersveiligheid  pdf 2.453,9 KB Download
igs 02 b Meerjarenprogramma verkeersveiligheid overijssel 2017-2020  pdf 6.677,9 KB Download
igs 03 Provincie Overijssel Toezicht begroting  pdf 5.038,8 KB Download
igs 04 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 OW  pdf 1.160,0 KB Download
igs 05 Uitvoeringsprogramma VTH 2018  pdf 1.499,9 KB Download
igs 06 Grondprijzenbrief 2018  pdf 595,2 KB Download
igs 07 Raadsinformatiebrief Summercamp  pdf 239,2 KB Download
igs 08 CR WWB Advies Arbeid  pdf 183,5 KB Download
igs 09 CR WWB Loondispensatie 2017  pdf 120,7 KB Download
igs 10 a Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2017  pdf 382,5 KB Download
igs 10 b Activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2017  pdf 328,4 KB Download
igs 11 Raadsinformatiebrief kernafval  pdf 195,0 KB Download
igs 12 a 2018-01-04 Zienswijze NRD  pdf 454,8 KB Download
igs 12 b mail met betrekking tot zienswijze  pdf 69,3 KB Download
igs 13 Afhandeling zienswijze vergunning Erveweg 10  pdf 71,6 KB Download
igs 14 Brf aan ouders De Bongerd rondom over Antwoord op de krimp  pdf 102,7 KB Download
igs 15 Reactie Begroting 2018 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling  pdf 72,7 KB Download
igs 16 Verzoek wijziging BP Wijhe Noord  pdf 2.105,8 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen