Vergaderschema

Raadsvergadering 23-04-2018

23 april 2018 om 20:00
23 april 2018 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda 23-04-2018  pdf 263,6 KB Download
05 a Besluitenlijst 26-03-2018 def besluit  pdf 234,8 KB Download
05 b Besluitenlijst 29-03-2018 def besluit  pdf 194,7 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 23-04-2018 def besluit  pdf 176,1 KB Download
08 a Rvs plaatsvervangend voorzitters raad def besluit  pdf 214,4 KB Download
08 b Raadsbesluit aanwijzing plaatsvervangend voorzitters raad def besluit  pdf 130,3 KB Download
09 a Rvs Bestemmingsplan Olst-West 2017  pdf 281,1 KB Download
09 b Bestemmingsplan Olst-West 2017  pdf 23.730,0 KB Download
09 c Planverbeelding Olst-West 2017  pdf 285,3 KB Download
09 d Nota beantwoording zienswijzen BP Olst-West 2017  pdf 283,6 KB Download
09 e Verslechteringstoets IJsselzone, Veerweg te Olst  pdf 1.903,6 KB Download
09 f Oplegnotitie NNN-gebied IJsselzone Olst  pdf 530,0 KB Download
09A Motie vliegveld Lelystad D66 CDA GL PvdA def besluit  pdf 72,4 KB Download
Besluitenlijst 23-04-2018 def besluit  pdf 222,2 KB Download
igs 01 Oosterhout Motie ontslag burgemeester  pdf 508,9 KB Download
igs 02 a Oldenzaal brf motie Kinderpardon  pdf 10,8 KB Download
igs 02 b Motie Kinderpardon  pdf 1.138,4 KB Download
igs 02 c Brief motie Kinderpardon aan Staatssecretaris  pdf 69,4 KB Download
igs 03 a Vluchtelingenwerk Brandbrief Afghaanse vluchtelingen 07-03-2018  pdf 180,6 KB Download
igs 03 b Vluchtelingenwerk Brandbrief Afghaanse vluchtelingen  pdf 167,2 KB Download
igs 04 a BiZa brief Screening wethouders  pdf 10.348,0 KB Download
igs 04 b kamerbrief versterking integriteit lokaal bestuur bijlage 1  pdf 139,6 KB Download
igs 04 c rapport interveniëren in gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen bijlage 2  pdf 528,0 KB Download
igs 05 a brf Raad Openbaar Bestuur Advies Publieke zaak  pdf 60,9 KB Download
igs 05 b Advies Voor de publieke zaak  pdf 1.365,9 KB Download
igs 06 Raadsinformatiebrief Gasloos maken woningen  pdf 168,9 KB Download
igs 07 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma VTH  pdf 174,5 KB Download
igs 08 a NRD planMER Energievisie  pdf 1.646,5 KB Download
igs 08 b Nota van beantwoording NRD Energievisie  pdf 244,8 KB Download
igs 09 a Omgevingsdienst Kaderbrief 2019 inclusief bijlage 1  pdf 823,9 KB Download
igs 09 b Reactie college op Kaderbrief 2019  pdf 89,0 KB Download
igs 10 wabo jaarverslag 2017  pdf 696,6 KB Download
igs 11 a Visie op samenwerking bedrijfsvoering  pdf 202,0 KB Download
igs 11 b Onderbouwende analyse visie op samenwerking bedrijfsvoering DOWR  pdf 274,3 KB Download
igs 12 a VRIJ Aanbiedingsbrief begroting 2019 27-03-2018  pdf 2.067,6 KB Download
igs 12 b VRIJ Concept programmabegroting 2019  pdf 1.304,2 KB Download
igs 12 c VRIJ Concept programmabegroting 2019 Infographic  pdf 324,5 KB Download
igs 13 a GGD IJsselland brf Programmabegroting 2019  pdf 24,3 KB Download
igs 13 b GGD IJsselland Programmabegroting 2019  pdf 387,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen