U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad helpt bij het uitvoeren van de controlerende taak. De commissie geeft advies aan de gemeenteraad.

Leden van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de gemeenteraad en 2 externe deskundigen:

  • De heer drs. W. (William) van Deursen BPM, voorzitter
  • Mevrouw drs. M.P. (Pauline) Verheule, extern lid
  • Mevrouw M. (Maartje) Lof, raadslid
  • De heer R. (Ron) de Wit, raadslid

Ondersteuning gemeenteraad

De Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld worden gehaald. En of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt. Verder kijken zij waaraan het geld wordt besteed en wat er van die uitgaven terecht komt.

Werkzaamheden Rekenkamercommissie

De onafhankelijke Rekenkamercommissie beslist zelf wat zij onderzoekt en hoe zij dit doet. In de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vindt u de taken van de Rekenkamercommissie en hoe zij werkt. In het Reglement van orde en in het Protocol voor onderzoek staat hoe de Rekenkamercommissie onderzoek uitvoert en hoe de commissie verslag uitbrengt. De commissie legt ieder jaar verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden in de vorm van een jaarverslag (zie bijlage onderaan deze pagina). Bekijk oudere jaarverslagen in het archief.

De commissie vindt het waarborgen van de privacy van inwoners en medewerkers van groot belang en heeft hiervoor een protocol privacy vastgesteld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Wat betekent de Rekenkamercommissie voor u?

U kunt de Rekenkamercommissie vragen om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Uw vraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een instelling die aan de gemeente is verbonden.
  • Geef in uw vraag aan waarom u wilt dat de Rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Er komt een rapport van het onderzoek. De commissie probeert elk jaar minstens één onderzoek af te ronden. Deze onderzoeken zijn altijd openbaar.

Contact

U kunt contact opnemen met de (secretaris van de) Rekenkamercommissie via de gemeente.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2019 Olst-Wijhe  pdf 162,2 KB Download
Rekenkamercommissie - Gedragscode integriteit  pdf 341,2 KB Download
Rekenkamercommissie - Protocol privacy  pdf 270,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen