Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie verricht onderzoek en doet aanbevelingen om de gemeente nog beter en doelmatiger te laten functioneren. Met de Rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad een instrument om zijn zogenaamde controlerende taak beter uit te voeren. Met controlerende taak wordt bedoeld de check van de gemeenteraad op het uitvoeren van de beleidstaken door het college.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en geeft advies aan de gemeenteraad.

Leden Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Olst-Wijhe bestaat uit 4 leden: 2 leden uit de gemeenteraad en 2 externe deskundigen:

  • William van Deursen BPM (voorzitter)
  • Pauline Verheule (extern lid)
  • Vacature (raadslid)
  • Vacature (raadslid)

Werkzaamheden Rekenkamercommissie

De onafhankelijke Rekenkamercommissie beslist zelf wat zij onderzoekt en hoe zij dit doet. De commissie probeert elk jaar minstens één onderzoek af te ronden. Deze onderzoeken zijn altijd openbaar. Als inwoner kun je de Rekenkamercommissie ook vragen om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Dit moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een instelling die aan de gemeente is verbonden.

Onderzoeken en jaarverslagen

Bekijk recente onderzoeken en jaarverslagen onderaan deze pagina.

Raadpleeg het webarchief voor onderzoeken en jaarverslagen uit het vorige kalenderjaar en ouder.

Meer achtergrondinformatie

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Jaarverslag rekenkamercommissie 2021 Olst-Wijhe  pdf 129,4 KB Download
Rekenkamercommissie - Gedragscode integriteit  pdf 341,2 KB Download
Onderzoek digitale dienstverlening Olst-Wijhe 2021  pdf 759,1 KB Download
Rekenkamercommissie - Protocol privacy  pdf 270,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen