Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad helpt bij het uitvoeren van de controlerende taak. De commissie geeft advies aan de gemeenteraad.

Leden van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden. Twee leden uit onze gemeenteraad en 2 externe deskundigen:

  • De heer drs. W. (William) van Deursen BPM, voorzitter
  • vacature, lid
  • Mevrouw M. (Maartje) Lof, raadslid
  • De heer R. (Ron) de Wit, raadslid

Ondersteuning gemeenteraad

De Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld worden gehaald. En of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt. Verder kijken zij waaraan het geld wordt besteed en wat er van die uitgaven terecht komt. Ook kijken zij hoe dit zich verhoudt tot het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft geformuleerd.

Werkzaamheden Rekenkamercommissie

De onafhankelijke Rekenkamercommissie beslist zelf wat zij onderzoekt en hoe zij de  onderzoeken doet. Ze kan zelf onderzoek uitvoeren of anderen inschakelen. In de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vindt u de taken van de Rekenkamercommissie en hoe zij werkt. In het Reglement van orde en in het Protocol voor onderzoek staat hoe de Rekenkamercommissie onderzoek uitvoert. En hoe de commissie aan ons bestuur verslag uitbrengt. De commissie legt ieder jaar verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden. Deze jaarverslagen vindt u in onze bibliotheek. De commissie vindt het waarborgen van de privacy van inwoners en medewerkers van groot belang en heeft hiervoor een protocol privcay vastgesteld. Deze vind u onderaan deze pagina.

Wat betekent de Rekenkamercommissie voor u?

U kunt als inwoner van Olst-Wijhe de Rekenkamercommissie vragen om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Uw vraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente. Of een instelling die aan de gemeente is verbonden.
  • Geef in uw vraag aan waarom u wilt dat de Rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Natuurlijk gaat de Rekenkamercommissie vertrouwelijk om met uw naam. Er komt een rapport van het onderzoek met de uitkomsten en adviezen. De commissie probeert elk jaar één onderzoek af te ronden. De rapporten van de Rekenkamercommissie zijn openbaar.

Contact

U kunt contact opnemen met de (secretaris van de) Rekenkamercommissie via de gemeente.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Rekenkamercommissie - Gedragscode integriteit  pdf 341,2 KB Download
Protocol privacy rekenkamercommissie Olst-Wijhe  pdf 270,7 KB Download
Rekenkamercommissie - Rapportage Woonbeleid Olst-Wijhe 2019  pdf 1.035,5 KB Download
Rekenkamercommissie - Rapport Sturing op Jeugd en Wmo 2018 Olst-Wijhe  pdf 708,1 KB Download
Rekenkamercommissie Jaarverslag 2018 Olst-Wijhe  pdf 131,3 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen