Gemeenteraad Olst-Wijhe

Welkom op de site van de gemeenteraad Olst-Wijhe.

Gemeenteraad

Op de pagina van de gemeenteraad leest u meer over de instrumenten, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.

Fracties

De gemeenteraad telt 17 gemeenteraadsleden van 6 verschillende partijen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De griffier treedt op als secretaris van de raad en ondersteunt de raadsleden.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke 2 weken op maandagavond om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe. In het vergaderschema van de gemeenteraad vindt u de vergaderdata van de raad. U kunt een raadsvergadering bijwonen, live volgen of videoverslag van de laatste vergadering bekijken.

Spreekrecht

Wilt u inspreken tijdens een gemeenteraadsvergadering? Lees wat u hiervoor moet doen op de pagina Spreekrecht.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. In haar jaarverslag legt de commissie verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.

Contact

Hebt u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie.

 
Spring naar einde Spring naar begin