Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen Kadernota 2024-2027

De Kadernota is een belangrijk financieel document dat jaarlijks opgesteld wordt. De Kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. Op 3 juli is het voorstel van het college oordeelsvormend in de raad besproken en zijn de politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan over elkaars plannen. In de besluitvormende raadsvergadering op 10 juli zijn de algemene beschouwingen uitgesproken door de fractievoorzitters. Bij de algemene beschouwingen geven de partijen hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen zijn ook de opbrengsten van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli meegenomen. De tekst van de door de politieke partijen uitgesproken algemene beschouwingen vind je hieronder.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Algemene Beschouwingen Kadernota 2024 - 2027 Olst-Wijhe  pdf 265,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen