Agenda raadsvergadering 25 oktober

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.

1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst. 

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. Dit is de agenda: 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. *Voorstel tot het vaststellen van de opbrengst bestuursopdracht ‘Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe' (dit voorstel is beeldvormend besproken op 11 oktober)
 5. *Voorstel tot het vaststellen van de Integrale Laadvisie
 6. *Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst
 7. Sluiting

*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de 
aansluitende besluitvormende vergadering. 

2. Besluitvormende raadsvergadering. Hierin neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragenronde raadsleden
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 september 2021
 5. Mededelingen
 6. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)
 7. Voorstel tot tijdelijke vervanging wethouder Engberink wegens ziekteverlof
 8. Beëdiging tijdelijk wethouder
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale visie Jeugdhulp 2021-2025 (dit voorstel is  oordeelsvormend besproken op 20 september)
 10. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 11. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 12. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 13. Sluiting

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 5 en 6 (agendapunt 4 is beeldvormend besproken waarbij al ruimte was voor inspreken) of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie per mail

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze website. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.15 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen