Agenda raadsvergadering 1 november

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.

1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.
 
Dit is de agenda: 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. *Voorstel tot het vaststellen van de Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020
 5. *Voorstel tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028
 6. *Voorstel tot vaststelling van de bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld
 7. *Voorstel tot wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe
 8. Sluiting  

*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de 
aansluitende besluitvormende vergadering.  

2. Besluitvormende raadsvergadering

Hierin neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuwe benoemde leden van de raad
 4. Beëdiging van de heren Jansen en Smit als leden van de raad van de gemeente Olst-Wijhe
 5. Vragenronde raadsleden
 6. Mededelingen
 7. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad)
 8. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 9. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 10. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 11. Afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven)
 12. Sluiting

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie per mail


De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze website. Je kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of via de livestream op onze website. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.15 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen