Agenda raadsvergadering 22 november 2021 

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:   

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Spreekrecht inwoners 
 4. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest 
 5. * Voorstel tot aanwijzing van Baker Tilly (Netherlands) N.V. als accountant voor de boekjaren 2022-2023-2024-2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal  tweemaal één jaar
 6. * Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek
 7. Sluiting  

*Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de  aansluitende besluitvormende vergadering.   

   

Besluitvormende raadsvergadering

Hierin neemt de raad formeel de besluiten.  

Dit is de agenda:  

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda 
 3. Vragenronde raadsleden 
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 1 november 2021.
 5. Mededelingen 
 6. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad) 
 7. * Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek
 8. * Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest 
 9. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a
 10. * Voorstel tot aanwijzing van Baker Tilly (Netherlands) N.V. als accountant voor de boekjaren 2022-2023-2024-2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal tweemaal één jaar
 11. Voorstel tot deelname experiment centraal stemmen tellen
 12. Sluiting 

* afhankelijk van de uitkomst van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst  

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Agendapunt 6 is eerder beeldvormend aan de orde geweest, inspreken bij dat onderwerp is daarom niet meer mogelijk. Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.   

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Vanwege corona hebben wij geen publieke tribune en zijn de vergaderingen te volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.30 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen