Agenda raadsvergadering 6 december 

Volgende week vergadert de gemeenteraad in één ronde: de oordeelsvormende raadsvergadering. 

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.

Dit is de agenda:  

  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda 
  3. Spreekrecht inwoners  
  4. Voorstel tot vaststellen van het Beleidskader inburgering van statushouders 
  5. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022 
  6. Sluiting 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over de agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. Vanwege corona hebben wij geen publieke tribune. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De vergadering begint om 20.00 uur. 

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de website van de gemeenteraad Olst-Wijhe.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen