Agenda raadsvergadering 20 december 

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  

Dit is de agenda:  

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda 
 3. Spreekrecht inwoners 
 4. *Voorstel tot het vaststellen van de verordening Sociaal Domein 2022 
 5. *Voorstel tot Warmteverkenning Olst-Wijhe 
 6. Sluiting 

Besluitvormende raadsvergadering

Hierin neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Vragenronde raadsleden 
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 8 en 22 november 2021 
 5. Mededelingen 
 6. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad) 
 7. Voorstel tot vaststellen van het Beleidskader inburgering van statushouders  (oordeelsvormend undefined undefined undefined undefined undefined    besproken op 6 december) 
 8. *Voorstel tot het vaststellen van de verordening Sociaal Domein 2022 
 9. Businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek (oordeelsvormend besproken op 22 november) 
 10. *Voorstel tot Warmteverkenning Olst-Wijhe 
 11. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen 2022 (oordeelsvormend besproken op 6 december)  
 12. Voorstel tot structurele uitbreiding raadsgriffie Olst-Wijhe 
 13. Sluiting

*Afhankelijk van de oordeelsvormende bespreking wordt dit punt al dan niet meteen doorgesluisd naar de besluitvormende vergadering.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Vanwege corona hebben we geen publieke tribune, je kunt de vergaderingen volgen via de livestream op gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt). 

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op onze website.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen