Agenda raadsvergadering 4 oktober

Volgende week maandagavond vindt er een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats. Hierin verzamelen de raadsleden zoveel mogelijk informatie over een onderwerp.

Op de agenda:  

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Businesscase Noordmanshoek
  4. Sluiting 

Vanwege de coronaproof indeling van de raadzaal in combinatie met de aanwezigheid van direct betrokkenen bij het agendapunt, is er helaas geen ruimte om ‘aan de tafel’ mee te praten. Wil je toch iets meegeven aan de raadsleden over agendapunt 3? Neem dan uiterlijk 4 oktober voor 12.00 uur contact op met de griffie per mail. We bespreken dan samen alternatieve mogelijkheden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen