Agenda raadsvergadering 24 januari 

Volgende week maandagavond vergadert de gemeenteraad in twee rondes.

1. Oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  

Dit is de agenda:  

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Spreekrecht inwoners 
 4. Voorstel tot Voorzieningenhart Wesepe 
 5. Voorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe 
 6. Voorstel tot aanwijzing van categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is 
 7. Sluiting 

  *Afhankelijk van de bespreking kan dit punt al dan niet meteen doorgesluisd worden naar de aansluitende besluitvormende vergadering.  

2. Besluitvormende raadsvergadering.

Hierin neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Vragenronde raadsleden 
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 20 december 2021 *
 5. Mededelingen *
 6. Ingekomen stukken (brieven van burgers en instanties aan de raad) *
 7. Voorstel tot Voorzieningenhart Wesepe 
 8. Voorstel tot wijziging van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe 
 9. Voorstel tot aanwijzing van categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is  
 10. Sluiting 

7 t/m 9 afhankelijk van oordeelsvormende raadsbijeenkomst (zie hierboven) 

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunten 4, 5 en 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruik maken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie.  

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de website van de Gemeenteraad Olst-Wijhe. Je kunt op deze website ook de vergaderingen volgen via de livestream, vanwege corona hebben we geen publieke tribune. De oordeelsvormende raadsbijeenkomst begint om 20.00 uur, de besluitvormende raadsvergadering om 21.00 uur (of later als de eerste bijeenkomst uitloopt).

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen