Agenda raadsvergadering 24 oktober 2022

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur). Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp. 

Agenda

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Spreekrecht inwoners.
  4. Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 (incl. 1e bgrotingswijziging).
  5. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie

Deel dit
Mail
Bellen