Agenda raadsbijeenkomst 28 november 2022

Beeldvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur). 

Doel van deze vergadering is dat raadsleden een goed beeld krijgen van het onderwerp en voldoende informatie om zich een oordeel te kunnen vormen en een standpunt in te nemen met betrekking tot het onderwerp. Meesprekers voelen zich gehoord. Raadsleden luisteren en stellen verhelderende vragen (uitdrukkelijk geen debat). 

Dit is de agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Inleiding door wethouder Compagner
  4. Maatschappelijke meerwaarde kindcentra
  5. Stand van zaken kindcentrum Olst
  6. Stand van zaken kindcentrum Wijhe
  7. Vervolgstappen
  8. Sluiting

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie

Deel dit
Mail
Bellen