Raadsleden uitgelicht: Ronnie Niemeijer en Hein Scheffer

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden.  

Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Ronnie Niemeijer (raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) en Hein Scheffer (eveneens raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) aan het woord. 

Ronnie Niemeijer (Gemeentebelangen)

Ik ben geboren en getogen in onze gemeente en woon samen met mijn vrouw Bernet tussen Den Nul en Fortmond. Onze zoon woont in Broekland en onze dochter in Olst. Na de verkoop van mijn IT-bedrijf ben ik meer maatschappelijk actief geworden. Zo ben ik adviseur bij de Stichting Ondernemersklankbord waar ik ondernemers met allerlei vraagstukken help en voorzitter van de sportvereniging OSV’95, die diverse sport- en beweegactiviteiten aanbiedt voort jong en oud.
 
Ik heb besloten om mij actief in de gemeentepolitiek te mengen, ondanks diverse waarschuwingen vooraf uit mijn omgeving. Dat heeft er mee te maken dat ik nogal recht door zee ben en geen tijd wil verdoen aan nodeloos vergaderen, maar juist de handen uit de mouwen wil steken. Toch kan ik zeggen dat ik geen moment spijt heb van dit besluit en er zelfs erg blij mee en trots op ben.
 
Mij baart het zorgen dat de politiek steeds verder van de inwoners af komt te staan (of andersom). We zien het direct terug aan de opkomstcijfers bij de verkiezingen, omdat inwoners kennelijk het idee hebben dat hun stem er toch niet toe doet. Dat is mede de reden dat ik mij bij Gemeentebelangen heb gemeld, waar ik in een goed jaar tijd ben opgestoomd naar fractievoorzitter, maar bovenal wil ik een volksvertegenwoordiger zijn. Mijn doel is vooral om inwoners veel meer te betrekken bij de politiek en uitleg te geven, bijvoorbeeld door duidelijk en vooral eenvoudig te communiceren over besluiten en werkzaamheden van de raad. Mijn eerste daad heb ik al verricht door het invoeren van een inloop-uur voorafgaand aan de fractievergaderingen, daar kan iedereen zijn of haar zegje doen of kennismaken met de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe.
 
Hein Scheffer (Gemeentebelangen) 

Mijn naam is Hein Scheffer. Ik ben geboren en getogen in Olst en heb daar het grootste deel van mijn leven gewoond. Mijn naam komt al sinds het einde van de 19e eeuw voor in Olst, dat zegt wel iets over de band met dit mooie dorp. Ik heb bijna 45 jaar bij het Ministerie van Financiën (eigenlijk de Belastingdienst) in Apeldoorn gewerkt en mede daarom hebben mijn vrouw en ik ongeveer 13 jaar in Apeldoorn gewoond. 

Sinds 1995 wonen we tot volle tevredenheid in Olst en per 1 maart 2020 is er een einde gekomen aan mijn werkzame leven bij het rijk. Na mijn terugkeer in Olst ben ik actief geworden in het verenigingsleven, met name bij Sportclub Overwetering en OSV’95. Ik vind het leuk om binnen de verenigingen activiteiten te organiseren en doe dat al jarenlang en altijd met een groep leuke mensen. Daarnaast ben ik onder andere ook al meer dan 10 jaar actief als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Olst-Wijhe en probeer buren in ieder geval in gesprek met elkaar te laten komen. 

Lokale politiek had al lange tijd mijn belangstelling en toen mij werd gevraagd om lid te worden van Gemeentebelangen Olst-Wijhe was het antwoord al snel: Ja. Bij het vaststellen van de kandidatenlijst voor de recente gemeenteraadsverkiezingen kwam mijn naam uiteindelijk vrij hoog te staan. Het gevolg van de voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe succesvol verlopen verkiezingen is, dat ik ben gekozen in de nieuwe gemeenteraad.

Wij willen als partij en ik persoonlijk de afstand tussen ‘de lokale politiek’ en de inwoners verkleinen. Dat kan individueel maar ook voor groepen, wijken enzovoort. Gewoon het gesprek aangaan is al een goed begin. Als we daar de komende vier jaar in slagen, dan is een belangrijk doel al bereikt. Daarnaast zijn er natuurlijk erg belangrijke punten die hoog op de agenda van de gemeente staan, zoals woningbouw, klimaat en de energietransitie. We hebben daar samen een flinke uitdaging aan. Persoonlijk hoop ik bij te dragen aan een levendig verenigingsleven, maar ook voldoende perspectief voor de jeugd, voornamelijk op het gebied van onderwijs, ontspanning en woongelegenheid.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen