Raadsleden uitgelicht: Cynthia Roessink en Driek ter Beek

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. heeft Olst-Wijhe een nieuwe gemeenteraad. Van de 17 raadsleden zijn er maar liefst 11 helemaal nieuw. Daarnaast zijn voor de vier fracties van 2 of minder raadsleden (PvdA, GroenLinks, D66 en PartijvdSport) burgerleden benoemd. Dit zijn mensen die bij de verkiezingen op de kandidatenlijst van de partij stonden maar geen raadslid zijn geworden. Zij kunnen volwaardig deelnemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen en voeren dan ook namens hun fracties het woord. Deelname aan de besluitvormende raadsvergadering is alleen voor de 17 gekozen raadsleden.

Alle 17 gemeenteraadsleden en de 4 burgerleden zullen zich in de komende uitgaven kort aan u voorstellen zodat u ze wat beter leert kennen. Deze week komen Cynthia Roessink (raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) en Driek ter Beek (eveneens raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe) aan het woord. 

Cynthia Roessink (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)

Ik ben Cynthia Roessink, 34 jaar, gehuwd met Dave en moeder van 3 prachtige zonen. Ik ben geboren en opgegroeid aan de Waterstraat in Wijhe. Na 5 jaar woonachtig te zijn geweest in Zwolle, ben ik verliefd geworden en daardoor terugverhuisd naar het fijne Wijhe. Nu alweer 10 jaar gelukkig aan de Molenstraat.

Ik interesseerde mij altijd al in wat er in de gemeente afspeelde waarin ik woon. Daardoor ben ik raadslid geworden omdat ik mij betrokken voel bij de samenleving en maatschappij van Olst-Wijhe.  Ik ben hier zelf geboren en getogen en wil dat mijn kinderen ook in onze gemeente opgroeien. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik mensen buiten onze gemeente vertel over Olst-Wijhe. Ik ben trots op onze gemeente en onze prachtige omgeving waarin wij mogen leven en recreëren. 

Daarnaast ervaar ik een warme sociale cohesie in onze gemeente. We willen alles samen in goede harmonie doen. En daar wil ik voor staan. Door goed op de hoogte te zijn van wat er leeft en speelt in onze gemeente. De stem zijn voor onze inwoners, in hun schoenen te staan, ook al kan ik niet aan alle wensen voldoen. Ik doe dit met eer en geweten en ben dankbaar dat jullie ook in mij en de partij geloven. 

Driek ter Beek (Gemeentebelangen Olst-Wijhe) 

Mijn naam is Driek ter Beek, ik ben geboren en getogen in Bunschoten-Spakenburg. Na eerst werkzaam geweest te zijn in de architectuur ben ik in 1985 van beroep veranderd en detaillist in de verkoop van vis (visboer) geworden. Omdat alle standplaatsen tussen Deventer en Zwolle gesitueerd waren zijn we, als een spin in het web, verhuisd naar voor ons toen het “Oosten”. Ik ben nu woonachtig op de Boskamp, waar het heerlijk wonen is.

Vanuit mijn rol van visboer in de omgeving van Olst-Wijhe ben ik met de politiek in aanraking gekomen. Het was enkele bestuurs-en fractieleden van Gemeentebelangen opgevallen dat ik discussies niet uit de weg ging bij de verkoopwagen. Mij werd gevraagd of ik wat kon betekenen voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe.

Ik heb zitting genomen in het bestuur en heb als lijstduwer meegedaan aan de verkiezingen van 2018. Tot mijn grote verbazing nog redelijk wat stemmen binnengehaald. Daarna werd mij gevraagd om met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een hogere plaats in te nemen op de kieslijst. Vervolgens ben ik met voorkeursstemmen rechtstreeks gekozen in de gemeenteraad.

Vaak wordt mij gevraagd waarom ik in de gemeenteraad ben gaan zitten en wat ik wil bereiken. Voor mij is de belangrijkste drijfveer de participatie. Het meedenken, bespreken en aanhoren van zaken die de bewoners van onze gemeente inbrengen. Ik wil graag dat ik op mijn manier 1 van die antennes kan zijn van de raad naar de bewoners en omgekeerd. Ik hoop dat bewoners vertrouwen in mij hebben, zodat we open alles met elkaar kunnen bespreken. En belangrijk, dat bewoners het gevoel hebben ook echt gehoord te worden.

Kortom ik hoop dat na 4 jaar gezegd zal worden: “soms een vreemde gast, maar wel iemand met een luisterend oor die, in begrijpelijke taal, een bijdrage aan het geheel wilde leveren ”. Een man die het niet schuwde om zijn mening te ventileren.

Deel dit
Mail
Bellen