Agenda raadsvergadering 3 oktober 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 3 oktober.

Besluitvormende raadsvergadering

Hierin neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuw benoemd tijdelijk lid van de gemeenteraad
4.    Beëdiging tijdelijk lid van de gemeenteraad
5.    Vragenronde raadsleden
6.    Mededelingen  
7.    Ingekomen stukken
8.    Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11
9.    Sluiting.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Wil je inspreken? Geef dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur door aan de raadsgriffie via griffie@olst-wijhe.nl.

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen. Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online via de website van de gemeenteraad: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op via griffie@olst-wijhe.nl of kijk op Gemeente Olst-Wijhe | Gemeenteraad.

Deel dit
Mail
Bellen