Agenda raadsvergadering 6 februari 2023

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.15 uur). In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Vragenronde raadsleden.
  4. Mededelingen.
  5. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
  6. Ingekomen stukken.
  7. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
  8. Sluiting.

Je kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Deel dit
Mail
Bellen