Agenda raadsvergadering 9 oktober 2023 

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 9 oktober in 2 rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:   

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (Daslever) voor de duur van 25 jaar.
 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11.
 6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Veldweg 4.
 7. Voorstel tot vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe 2023.
 8. Sluiting.  

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 7 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 20.45 uur of later als de oordeelsvormende raadsbijeenkomst daartoe aanleiding geeft)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 25 september 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbesluit Verklaring van geen Bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op Landgoed de Gelder (Daslever) voor de duur van 25 jaar.
 9. *Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Mengerweg (naast) 11.
 10. *Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Veldweg 4.
 11. *Voorstel tot vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe 2023.
 12. Sluiting.

*Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl.
 

Deel dit
Mail
Bellen