Agenda raadsvergadering 27 maart 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 27 maart in één ronde.

Besluitvormende raadsvergadering

(aanvang 19.30 uur)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Voorstel tot het bijstellen van de financiële kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.
  4. Sluiting.

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op via griffie@olst-wijhe.nl

Deel dit
Mail
Bellen