Agenda raadsvergadering 13 maart 2023

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 13 maart in twee rondes.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  
Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Voorstel tot het bijstellen van de financiële kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.
 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32.
 6. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 en 5 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.  

Besluitvormende raadsvergadering

Aaanvang 20.45 uur of later als de oordeelsvormende vergadering daartoe aanleiding geeft. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.
Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering van 6 en 13 februari 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen lijst moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. *Voorstel tot het bijstellen van de financiële kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe.
 9. *Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32.
 10. Sluiting.

* Deze onderwerpen worden alleen besproken als dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wordt besloten. 
 
Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke tribune of online volgen.

Vragen?

Heb je vragen over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen