Nieuw op onze website

Op onze website vind je vanaf nu:

  • actuele overzichten van ingediende moties en amendementen
  • toezeggingen van de portefeuillehouder in een raadsvergadering
  • schriftelijke vragen van raadsleden/-fracties aan het college van B&W
Deel dit
Mail
Bellen