Agenda raadsvergadering 3 juli 2023 

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 3 juli in 1 ronde.  

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.00 uur) Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.   

Dit is de agenda:  

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Spreekrecht inwoners.
  4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 (jaarstukken 2022).
  5. Voorstel tot kennisname van de eerste Bestuursrapportage 2023 en vaststelling bijbehorende begrotingswijziging Berap.
  6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2024-2027.
  7. Sluiting.

Besluitvorming over agendapunt 4 tot en met 6 vindt plaats op maandag 10 juli. 
 
Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht, neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   

Deel dit
Mail
Bellen