Agenda raadsvergadering 10 juli 2023 

De vergadering begint om 20.00 uur. In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. 

Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 26 juni 2023.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 (jaarstukken 2022).
 9. Voorstel tot kennisname van de eerste Bestuursrapportage 2023 en vaststelling bijbehorende begrotingswijziging Berap.
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2024-2027.
 11. Sluiting.

In deze vergadering spreken de fractievoorzitters de algemene beschouwingen uit. Fracties geven hun politieke visie op de (nabije) toekomst van de gemeente Olst-Wijhe. In de beschouwingen kunnen ook de opbrengsten van de eerder gehouden oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 3 juli zijn meegenomen. Hierna vindt de besluitvorming plaats. De tekst van de algemene beschouwingen staat vanaf 12 juli ook op deze website.

Deel dit
Mail
Bellen