Agenda raadsvergadering 11 juli 2023: start procedure nieuwe burgemeester voor Olst-Wijhe 

De vergadering begint om 19.30 uur.

Deze vergadering is als het ware de aftrap voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Olst-Wijhe. Eerst wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente Olst-Wijhe verwacht van de nieuwe burgemeester. De profielschets is mede tot stand gekomen dankzij het mooie aantal van 276 reacties op onze enquête over de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De profielschets geeft meer informatie bij de vacature die medio augustus wordt opengesteld. Daarnaast is het een kader voor de vertrouwenscommissie bij het voeren van de sollicitatiegesprekken met kandidaten. Die vertrouwenscommissie wordt eveneens in deze raadsvergadering benoemd. Het is een afvaardiging uit de gemeenteraad die namens de raad de sollicitatieprocedure gaat begeleiden. Meer informatie over wat er allemaal komt kijken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester vind je op www.olst-wijhe.nl/nieuweburgemeester.
 
Dit is de agenda:

 1. Opening.
  De vergadering vindt plaats in het bijzijn van Commissaris van de Koning de heer ir. A.P. Heidema en adviseur Kabinet Commissaris van de Koning mevrouw A. Hooghiemstra.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Toelichting op de totstandkoming van concept-profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie in oprichting. 
  De Commissaris van de Koning krijgt gelegenheid tot het stellen van vragen en licht het vervolgproces toe.  
 4. Voorstel tot vaststellen profielschets nieuwe burgemeester.
 5. Voorstel tot vaststellen verordening vertrouwenscommissie.
 6. Overhandigen profielschets voorzitter vertrouwenscommissie aan de Commissaris van de Koning.
 7. Sluiting. 
Deel dit
Mail
Bellen