Raadsvergadering 25 maart 2024

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 25 maart in 2 rondes.  

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)

In deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten. Dit is de agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vragenronde raadsleden.
 4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering d.d. 12 en 26 februari en 11 maart 2024.
 5. Mededelingen.
 6. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen.
 7. Ingekomen stukken.
 8. Ontslag burgerlid.
 9. Bestemmingsplan Wesepe, Raalterweg 9-9a.
 10. Bestemmingsplan Boskamp, Koekoeksweg 100.
 11. Bestemmingsplan Olst, Boxbergerweg 31-31a.
 12. Sluiting.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

(aanvang 20.20 uur, of later als de besluitvormende vergadering daartoe aanleiding geeft)

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een standpunt over een onderwerp.  Dit is de agenda:  

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht inwoners.
 4. Onderzoek gevolgen conclusies college 28 november 2023 op plan van aanpak Stichting Noordmanshoek.
 5. Masterplan Woningbouw. 
 6. Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 7. Sluiting.

Tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kun je inspreken over agendapunt 4 tot en met 6 of over onderwerpen die niet op de agenda staan (dat kan bij agendapunt 3). Wil je gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl.   
 
Je kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of online volgen

Deel dit
Mail
Bellen