Spreekrecht

De gemeenteraad vindt het spreekrecht belangrijk. Dus aarzel vooral niet om hier gebruik van te maken.

Meespreken en inspreken

Bij de raadsvergaderingen is er de mogelijkheid tot meespreken en/of inspreken. Is dat dan niet hetzelfde zul je misschien denken? Nee, dat is niet het geval.

Bij een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad kun je meespreken. In deze bespreking spreekt de raad over voorstellen die een grote maatschappelijke impact hebben. De raad wil zich een goed beeld wil vormen van de verschillende belangen en opvattingen. In deze bijeenkomst kun je in een informele setting meepraten met de raad. Als je dat wilt kun je na aanmelding plaatsnemen aan de raadstafel. Een onafhankelijke gespreksleider is voorzitter van deze bijeenkomst. Namens iedere raadsfractie zit één raadslid of burgerlid aan tafel.

Inspreken is mogelijk in de oordeelsvormende bijeenkomst. Dit kan over onderwerpen die niet in de beeldvormende bijeenkomst zijn behandeld. Je kunt ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het inspreken mag maximaal 5 minuten duren. De raadsleden nemen de informatie tot zich en kunnen een verduidelijkende vraag stellen. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met raadsleden ontstaat.

Tijdens de  besluitvormende raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot meespreken en inspreken.

Je kunt niet inspreken over:

  • agendapunten die eerder in een beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomst aan de orde zijn geweest;
  • een beschikking van een bestuursorgaan waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open gestaan heeft of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • onderwerpen waartegen een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 

Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kun je dit doorgeven aan de griffier, Jacqueline van Zwam, via e-mail of telefoonnummer 14 0570. Je aanmelding moet vóór 12.00 uur op de vergaderdag bij haar binnen zijn.

Deel dit
Mail
Bellen