Spreekrecht

De raadsleden en het college van burgemeester en wethouders vinden het spreekrecht belangrijk. Dus aarzel niet om hier gebruik van te maken.

Wanneer kan ik inspreken?

U kunt inspreken over:

  • Besluitvormende agendapunten die nog niet eerder door de gemeenteraad zijn behandeld
  • Opiniërende agendapunten, zonder dat er een besluit wordt genomen
  • Informerende agendapunten
  • Onderwerpen die niet op de agenda staan

U kunt niet inspreken over:

  • Besluitvormende agendapunten die eerder door de gemeenteraad zijn behandeld.
  • Agendapunten over een besluit van een bestuursorgaan waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of opengestaan heeft. Of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Klachten.

Hoe maak ik gebruik van het spreekrecht?

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Geef dit dan door aan de griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570. Uw aanmelding moet vóór 12.00 uur op de  vergaderdag bij hem binnen zijn. Het spreekrecht wordt direct aan het begin van de vergadering gegeven. Men richt zich alleen tot de voorzitter van de gemeenteraad. Het is niet de bedoeling dat er een discussie met de raad ontstaat.

Vragen?

In de Huis aan Huis Reklamix staat een week voor de vergadering over welke agendapunten u kunt inspreken. Hebt u vragen over het spreekrecht? Neem dan contact op met de Griffie.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen