Besluitenlijst 23 januari 2023

Bekijk de besluiten van de raadsvergadering van 23 januari 2023.

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 januari 2023:

  1. De tijdelijk toelating van de heer S.J. Eenkhoorn als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe te verlengen met 16 weken.
  2. De Kadernota Verbonden Partijen vast te stellen.
  3. Twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda.
    Een motie ‘Steun aan de agrarische sector’, van alle fracties, werd unaniem aangenomen met 17 stemmen.
    Een motie ‘Uitwerking motie 28 februari 2022 participatie zonne-initiatieven’ van de PvdA werd verworpen met 4 stemmen voor en 13 tegen.
  4. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2022 vast te stellen.

De volledige tekst van de moties lees je in de agenda van de vergadering bij het betreffende agendapunt.
 
Meer informatie? Stuur dan een mail naar Anne-Marie Holleman. 

Deel dit
Mail
Bellen