Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2023

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 februari 2023:

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.
    De VVD diende een amendement in om te stoppen met alle ontwikkelingen van/door de stichting De Noordmanshoek en een onderzoek te starten naar de
    realisatie van een reguliere gebiedsontwikkeling op deze locatie. Het amendement werd verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 14 tegen.

De volledige tekst van het amendement lees je in de agenda van de vergadering.

Vragen? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen