Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2023

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023:

  1. De tijdelijke vervanging van de heer R.A.J. Brandsma door de heer T. Mulder als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe namens D66 te verlengen.
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28 vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied, Boerlestraat 9-9a vast te stellen.
  4. Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. De motie Ramp Turkije – Syrië van de PvdA, GroenLinks en de PartijvdSport werd verworpen met 5 stemmen voor (PvdA, GL en PvdS) en 12 tegen.
  5. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 januari 2023 vast te stellen.

Bekijk de volledige tekst van de motie.

Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen