Besluitenlijst raadsvergadering 13 maart 2023

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 februari 2023:

  1. Het bestemmingsplan Beatrixlaan 2-32 Wijhe vast te stellen.
  2. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 en 13 februari 2023 vast te stellen.

Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen