Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2023  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 27 maart 2023 voor de financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe in te stemmen met:

  1. het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de (toekomstige) voormalige schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe;
  2. het geprognosticeerde tekort op het budget van het kindcentrum Olst ad € 50.000 respectievelijk het kindcentrum Wijhe ad € 70.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027.

Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via griffie@olst-wijhe.nl.

Deel dit
Mail
Bellen